Föregående sida Försättsblad | Personligt brev | Meritförteckning | Arbetsprover

Arbetsprover

Titel: Mattelek
Tillfälle: Inlämningsuppgift i kursen "Användargränssnitt"
Beskrivning: Matematikprogram för lågstadiebarn (Skrivet i C++ Builder)
Program: mattelek.zip (Innehåller alla nödvändiga filer)
Källkoder: mathobj.cpp mathobj.h matteuni.cpp (Ej alla)
Titel: Ritprogram
Tillfälle: Inlämningsuppgift i kursen "Användargränssnitt"
Beskrivning: Enkelt ritprogram skrivet i C++
Program: ritprog.zip (Innehåller exe-fil)
Källkoder: ritprog.cpp action.h dialog.h
Titel: Life
Tillfälle: Inlämningsuppgift i kursen "Programmering"
Beskrivning: Program skrivet i C++ som simulerar liv
Program: life.exe
Titel: Findus
Tillfälle: Inlämningsuppgift i kursen "Algoritmer och datastrukturer"
Beskrivning: Program skrivet i C++ som tolkar matematiska uttryck
Program: findus.zip (Inklusive manual)
Titel: Introduktion till C++ Builder
Tillfälle: Övningslektion i kursen "Användargränssnitt"
Beskrivning: Presentation gjord i Powerpoint för att ge introduktion till C++ Builder
Fil: introduktion.ppt
Grafik från min hemsida
Titel: Your Name in Runes
Tillfälle: Fritid
Beskrivning: Ett JavaScript som "översätter" ditt namn till runor. Min mest välbesökta sida.
URL: http://izekube.tripod.com/runes.html


Föregående sida Försättsblad | Personligt brev | Meritförteckning | Arbetsprover